Partner tussen mens en werk


NBBU


De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Ze behartigen de belangen van ruim 1.100 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.


VCU


VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Hiertoe is een checklist opgesteld, waar de organisaties die gecertificeerd worden, toe getoetst worden.


NEN-4401

De NEN 4400-1 is er voor ondernemers die werknemers uitlenen of detacheren. Werkgevers die arbeid inhuren kunnen vertrouwen op betrouwbaarheid van uitzendbureaus, omdat hiermee aangeduid wordt dat ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals identiteitsvaststelling, belastingen en sociale premies. De norm op dit gebied voor uitzendsector, industrie, agrarische sector en vleessector wordt afgegeven in de vorm van de NEN 4400-1.


Register


WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid)

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

G-rekening

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen.

Bron: Belastingdienst

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.