Partner tussen mens en werk


Verlof aanvraagformulier

Met dit formulier kun je een verlofaanvraag indienen.
Wanneer je voldoende verlof hebt opgebouwd zal dit bij de betreffende loonperiode worden uitgekeerd.
Het opgebouwde verlof is terug te vinden op je meest recente loonstrook. Het opgebouwde verlof wordt in euro’s weergegeven.

Om je verlof uren te berekenen dien je de volgende formule toe te passen:

Opgebouwd verlof EURO / bruto uurloon = vakantie UREN


** Let op: verlof dient te allen tijde overlegt te zijn met de opdrachtgever!


DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.