Partner tussen mens en werk

Omgang met ADV

Omgang met ADV

Inleiding

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten moet de uitzendonderneming structurele toeslagen tijdens de vakantieperiode doorbetalen. In de cao van de ABU en de NBBU staat dat in artikel 26 lid 11. In de praktijk wordt ADV als structurele toeslag gezien. Deze verplichting kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en DordtMij heeft voor de manier gekozen die hieronder beschreven staat.

Uitgangspunten voor de ADV

DordtMij heeft ervoor gekozen de ADV in geld uit te keren. Dat betekent dat je over ADV opbouwt over het uurloon dat je op dát moment krijgt. Dus als er 5% ADV is en je verdiende eerst € 10,-, dan bouw je over die uren 50 cent ADV per uur op. Verandert je uurloon in € 11,-, dan ga je vanaf dat moment 55 cent per uur opbouwen. De eerder opgebouwde ADV wordt dus niet opnieuw berekend.

ADV bouw je op over de normale uren en over de toeslaguren, maar niet over de toeslagen zelf. Het aantal uur waarover je ADV opbouwt is nooit meer dan het normale aantal uren in een werkweek bij je opdrachtgever. Dus als de werkweek 40 uur is, je uurloon is € 10,- en de ADV is 5%, dan bouw je maximaal 40 x 50 cent = € 20,- ADV per week op. Stel dat je in de ploegendienst werkt en 15% ploegentoeslag krijgt, dan blijft de ADV hetzelfde, omdat je die alleen opbouwt over je basisuurloon.

Omdat de ADV in geld wordt uitgekeerd, schrijft de cao voor hoe het percentage ADV bepaald moet worden. Als het percentage is vastgelegd in de cao of regeling van de opdrachtgever, dan wordt dat percentage gebruikt. Als dat niet is vastgelegd wordt het als volgt berekend: het aantal ADV-dagen / 254 (cao ABU: Bijlage II, artikel 4a; cao NBBU: Bijlage 6A). Dus stel dat de cao van de opdrachtgever 13 ADV-dagen voorschrijft, dan is het percentage ADV 13/254 = 5,12%

Vakantie en ADV

Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat er genoeg ADV wordt opgebouwd om ook de vakanties te overbruggen. DordtMij heeft ervoor gekozen om over de ADV direct vakantiedagen te reserveren en dat zie je terug in een hoger ADV-percentage.

Op grond van de CAO voor Uitzendkrachten heb je 25 vakantiedagen. Om te zorgen dat je ook over die dagen ADV krijgt, delen we het aantal ADV-dagen niet door 254, maar door 229: 254 dagen -/- 25 vakantiedagen. Het ADV-percentage bij 13 ADV-dagen is dan 13/229 = 5,67% en dat zie je ook op je loonstrook staan.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om dan contact op te nemen met DordtMij.


< Vorige tietel Onderwerp 5 / 5

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.