Partner tussen mens en werk

Klachtenregeling

DordtMij verwacht een professionele werkhouding en fatsoenlijk gedrag van haar medewerkers, opdrachtgevers en uitzendkrachten en tolereert daarbij geen enkele vorm van discriminatie. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met je contactpersoon van DordtMij.

Lukt het niet om de situatie op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt een probleem, klacht of meningsverschil melden via ons klachtenformulier.

  2. Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon indien je ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie hebt ervaren en dat wil bespreken.

Melden klacht via het klachtenformulier

Klachten komen terecht bij het management van DordtMij. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen, omdat je er vanuit kunt gaan dat je identiteit alleen bekendgemaakt wordt aan personen die betrokken zijn bij de klacht.

Klachtenprocedure

De ontvanger van de klacht registreert de klacht en informeert de klant over de verdere behandeling van de klacht. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen. Ben je het niet eens met de oplossing, dan kun je jouw klacht indienen bij de geschillencommissie voor de uitzendbranche. Het reglement van deze commissie is te raadplegen op nbbu.nl.

Vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Ervaar of zie je ongewenst gedrag zoals intimidatie, discriminatie of seksueel overschrijdend gedrag, dan kun je dat bespreken met de vertrouwenspersoon van DordtMij. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn terug te vinden op onze website.


DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.